Offentlig rätt juridisk rådgivning senaste utvecklingen med Alexander Suliman just nu

Legal Services
Bäst betyg IT-verksamhet juridisk rådgivning guider från Alexander Suliman, Stockholm: Se till att du registrerar din IP i utländska jurisdiktioner och granskar din IP-portfölj för att säkerställa att den är uppdaterad med registreringar och utgångsdatum. Även om varumärken, mönster och patent skyddas genom registrering på lokal nivå och EU-nivå, kom ihåg att varaktigheten för varje rättighet är olika och att deras användning eller licensiering kan begränsas av specifik lagstiftning i medlemsstaterna (d.v.s. skapande av anställda). Se också över dina nuvarande licensavtal: medan de i allmänhet täcker EU som en enda licensin g territorium kanske användningen av din IP inte är relevant i varje medlemsstat och du kanske vill ompröva en mer lokal strategi för att underlätta deras övervakning och mildra utmaningar från tredje part. En viktig komponent i alla företags…
Read More

Law assistance in Thailand by 3lawyersthailand.com right now

Legal Services
Law assistance in Thailand with 3lawyersthailand.com 2023: Ownership of a house in Thailand can be transferred separate from the land it stands on. Land and house could have different owners and in a long term lease construction it strongly advised to follow the correct procedure to obtain legal ownership of the house. Transfer of a structure separate from the land must be in writing and registered with the competent authority (i.e. the Land Department's branch or provincial office). The right to own a building upon another man's land always relates to the term an right to use and possess the land (i.e the term of the land lease and/ or the right of superficies term). The right of habitation under the civil and commercial law of Thailand (sections 1402 to…
Read More

Legal guidance Thailand by 3LawyersThailand right now

Legal Services
Best law offers Thailand with 3LawyersThailand: Are you trying to find a quality lawyer in Thailand? www.3lawyersthailand.com is Thailand's best online digital legal platform to battle a market that lacks transparency when searching a lawyer. The platform connects you with three trusted lawyers in Thailand who gives a quote on your specific case. Read even more info on find a lawyer in Thailand. Choose the best: Compare the quotes from the lawyers to choose the best one for your case. It is 100% free and non-binding. Ownership of a house in Thailand can be transferred separate from the land it stands on. Land and house could have different owners and in a long term lease construction it strongly advised to follow the correct procedure to obtain legal ownership of the…
Read More

Top legal guidance UK from Rev. Dane Marks and The National Community Law Project CIC

Legal Services
Top law assistance United Kingdom by The National Community Law Project CIC and Rev. Dane Marks? Rev. Dane Marks confessed in the 2022 AGM of The National Community Law Project CIC, that it was both his and Daniel Onafuwa’s intention to be a female lead, internationally multi diverse culture of legal support from the outset. Dane explains, in today’s modern world, diversity is key when representing society to be a true reflection of the global new world. Having a female lead board of highly skilled and competent women and a diverse legal support team of over 350 Law students and graduates from all backgrounds have proven highly successful says the internationally recognised New Thought Minister. Partner spotlight: NWAMI hosts a variety of events which provide opportunities for people from all…
Read More